Địa chỉ
Gọi trực tiếp
Chat FB
Chat Zalo

Đơn vị nào chịu trách nhiệm lập bản vẽ thi công hạng mục công trình

Bản vẽ thi công là gì?

Bản vẽ thi công là một loại bản vẽ kỹ thuật chuyên môn, dùng trong thiết kế, xây dựng công trình nhà ở, chung cư, đường xá..
Bản vẽ thi công là yếu tố không thể thiếu, nằm trong giai đoạn cuối cùng của công tác thiết kế công trình trước khi bắt đầu triển khai xây dựng dự án.
Trong nghị định số 46/2015/NĐ_CP của chính phủ nêu rằng “Bản vẽ thi công là bản vẽ công trình xây dựng hoàn thành, trong đó thể hiện vị trí, kích thước, vật liệu và các thiết bị được sử dụng thực tế”.
Đối với hồ sơ thiết kế hay hồ sơ thi công công trình, đều cần có bản vẽ thi công. Không chỉ là loại bản vẽ cụ thể hóa tất cả mọi hình ảnh trong công trình tương lai, mà bản vẽ thi công còn dự toán, bóc tách khối lượng, vật liệu… giúp bộ phận triển khai dự trù và chuẩn bị kinh phí, số lượng cho nguyên vật liệu một cách chi tiết.
Nhờ đó, giúp những người giám sát công trình sẽ dễ dàng trong công tác quản lý nguyên vật liệu và tiến độ thi công.

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công bao gồm những gì?

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công gồm có hai phần chính là bản vẽ kiến trúc và bộ hồ sơ thi công. Bản vẽ kiến trúc giúp chủ đầu tư có cái nhìn tổng thể công trình trước khi được hoàn thiện.
Hợp đồng xây dựng trọn gói thông thường sẽ gồm có bản vẽ thi công và các chi tiết liên quan tới bản vẽ thi công, được sắp xếp chi tiết trong hồ sơ thiết kế thi công.
Vậy hồ sơ thiết kế thi công bao gồm những gì?

Bên nào có trách nhiệm lập bản vẽ thi công?

Theo điều 11.1 và điều 11.2 thông tư số 26/2016/TT- BXD của chính phủ quy định về những bên có trách nhiệm lập bản vẽ thi công như sau:
1, Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công hạng mục công trình, công trình xây dựng hoàn thành do mình thi công. Riêng các bộ phận công trình bị che khuất phải được lập bản vẽ hoàn công hoặc được đo đạc xác định kích thước, thông số thực tế trước khi tiến hành công việc tiếp theo.
2, Đối với trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên trong liên danh có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công phần việc do mình thực hiện, không được ủy quyền cho thành viên khác trong liên danh thực hiện.
BẢN VẼ HOÀN CÔNG ĐƯỢC LẬP THẾ NÀO?
Theo phụ lục II.1.a và b thông tư số 26/2016/TT-BXD như sau:
a) Trường hợp các kích thước, thông số thực tế của hạng mục công trình, công trình xây dựng không vượt quá sai số cho phép so với kích thước, thông số thiết kế thì bản vẽ thi công được chụp (photocopy) lại và được các bên liên quan có thẩm quyền đóng dấu, ký xác nhận lên bản vẽ để làm bản vẽ hoàn công. Nếu các kích thước, thông số thực tế thi công có thay đổi so với kích thước, thông số của bản vẽ sẽ được phê duyệt thì cho phép nhà thầu thi công xây dựng ghi lại các trị số kích thước, thông số thực tế trong ngoặc đơn bên cạnh hoặc bên dưới các trị số kích thước, thông số cũ trong tờ bản vẽ này.
b) Trong trường hợp cần thiết, nhà thầu thi công xây dựng có thể vẽ lại bản vẽ hoàn công mới, có khung tên bản vẽ hoàn công tương tự như mẫu dấu bản vẽ hoàn công quy định tại Phụ lục này.