Địa chỉ
Gọi trực tiếp
Chat FB
Chat Zalo

Hồ sơ thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công bao gồm những gì?

Khi chủ đầu tư tiến hành thi công một dự án xây dựng thì các kỹ sư xây dựng đều thực hiện một công việc khá quan trọng đó chính là thiết kế cơ sở cho dự án đó. Thiết kế cơ sở cần phải được tiến hành thẩm định bởi cơ quan có thẩm quyền thì mới được tiến hành xây dựng. Tuy nhiên, sau khi dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt thì cần phải có bản thiết kế kỹ thuật cụ thể hóa của thiết kế cơ sở để triển khai thiết kế bản vẽ thi công.

Vậy, thiết kế bản vẽ thi công là gì? HỒ SƠ THẨM TRA THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG bao gồm những giấy tờ gì? Thủ tục thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công được tiến hành như thế nào? Mời bạn cùng SONG NAM theo dõi bài viết sau đây để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

1. THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG LÀ GÌ? 

Theo quy định tại Khoản 41, Điều 3 Luật xây dựng năm 2014 thì Thiết kế bản vẽ thi công là thiết kế thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật, vật liệu sử dụng và chi tiết cấu tạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng, bảo đảm đủ điều kiện để triển khai thi công xây dựng công trình.

Thiết kế bản vẽ thi công là một thiết kế thể hiện được đầy đủ nhất các thông số kỹ thuật, vật liệu sử dụng và chi tiết cấu tạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng, bảo đảm đủ điều kiện để triển khai thi công xây dựng công trình.

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công có thể bao gồm rất nhiều loại tài liệu khác nhau nhưng chủ yếu là bao gồm các bản vẽ thiết kế kiến trúc, bản vẽ kết cấu móng, kết cấu cột, kết cấu sàn, bản vẽ sơ đồ điện nước cùng các thông số bản vẽ khác liên quan đến công trình xây dựng của chủ đầu tư.

ho-so-tham-tra-thiet-ke-ban-ve-thi-cong

2. HỒ SƠ THẨM TRA THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG BAO GỒM NHỮNG GÌ?

Hồ sơ thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công là tài liệu không thể thiếu trong quá trình thực hiện dự án xây dựng.

Thẩm tra thiết kế là gì? 
Trước khi tìm hiểu hồ sơ thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, mời bạn đọc cùng tìm hiểu khái niệm của công tác thẩm tra thiết kế. Thẩm tra thiết kế là công tác có vai trò quan trọng và mang tính bắt buộc được nhà nước quy định cụ thể trong việc quản lý chất lượng xây dựng công trình tại Việt Nam.
Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công có vai trò quan trọng:
 • Góp phần đảm bảo chất lượng của thiết kế, giám sát và đưa ra các giải pháp hiệu quả để khắc phục những sai sót sau quá trình tư vấn thiết kế xây dựng.
 • Tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư xây dựng.

Hồ sơ thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công bao gồm

 • Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng (theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục II Nghị định số 59/2015/NĐ-CP).
 • Các bản vẽ thiết kế, thuyết minh thiết kế và các tài liệu tham khảo liên quan.
 • Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt (trừ công trình nhà ở riêng lẻ).
 • Bản sao hồ sơ về điều kiện năng lực của các chủ nhiệm, chủ trì khảo sát, thiết kế xây dựng công trình
 • Bản sao văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có).
 • Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với quy định hợp đồng.
 • Dự toán xây dựng công trình (đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách).
 • Báo cáo kết quả thẩm tra (nếu có).
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Trình tự thực hiện công tác thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công: 

Bước 1: Chủ đầu tư có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ đã được quy định trong hồ sơ thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công.
Bước 2: Nếu có đầy đủ kỹ năng và trình độ, chủ đầu tư có thể tự mình thực hiện công tác thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công hoặc có thể thuê các công ty kiểm định xây dựng để thực hiện công tác này.
Bước 3: Phòng Công Thương sau khi nhận được hồ sơ sẽ yêu cầu bổ sung (nếu thiếu) và có trách nhiệm xem xét tổ chức thẩm định hồ sơ theo quy trình, kiểm tra và đánh giá hồ sơ.
Bước 4: Sau khi hoàn thành công tác thẩm định, kết quả thẩm định hồ sơ thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công sẽ được phòng Công Thương báo cáo cho chủ đầu tư bằng văn bản trước khi trình thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật.
Lưu ý:
 • Những tổ chức, cá nhân tham gia thẩm định thiết kế bản vẽ thi công phải là những cá nhân/ tổ chức đã đăng ký công khai thông tin năng lực trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng hoặc phải được cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng, Sở xây dựng chấp thuận.
 • Tổ chức tư vấn thiết kế không được thực hiện thẩm tra hồ sơ thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình do chính mình đã thiết kế.
 • Thời hạn để lựa chọn, ký kết hợp đồng với tư vấn thẩm tra không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của các tổ chức, cá nhân.
 • Trong trường hợp dự án có công trình với nhiều loại, cấp khác nhau thì cơ quan thẩm định công trình cấp cao nhất của dự án chính là cơ quan thực hiện việc chủ trì thẩm định.
 • Trong trường hợp dự án cần thẩm định là các công trình có yếu tố khẩn cấp, bí mật nhà nước hoặc công trình tạm thì việc thẩm định, phê duyệt phải được tiến hành theo những quy định của pháp luật đặc thù.