Địa chỉ
Gọi trực tiếp
Chat FB
Chat Zalo

HỌC VIỆN TƯ PHÁP TP.HCM

HỌC VIỆN TƯ PHÁP TP.HCM

• Quy mô: 17ha
• Công năng: Học viện tư pháp.
• Địa điểm: phường Long Phước, Quận 9, TP.HCM
• Tổng mức đầu tư: 800 tỉ đồng
• Chủ đầu tư: Học viện tư pháp
• Phạm vi công việc: Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500.