Địa chỉ
Gọi trực tiếp
Chat FB
Chat Zalo

KARAOKE ĐÀ LẠT

KARAOKE ĐÀ LẠT

KARAOKE ĐÀ LẠT 1

KARAOKE ĐÀ LẠT 3

KARAOKE ĐÀ LẠT 4

KARAOKE ĐÀ LẠT 5

KARAOKE ĐÀ LẠT 6

KARAOKE ĐÀ LẠT 7

KARAOKE ĐÀ LẠT 2

KARAOKE ĐÀ LẠT

• Công năng: Karaoke, Spa
• Địa điểm: Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Phường 3, TP Đà Lạt
• Chủ đầu tư: Cty cổ phần Bốn Mùa – Tuyền Lâm
• Phạm vi công việc: Thiết kế kiến trúc