Địa chỉ
Gọi trực tiếp
Chat FB
Chat Zalo

Mục tiêu và những lợi ích của công tác thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công

NHỮNG LỢI ÍCH CỦA CÔNG TÁC THẨM TRA THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG?

 •       Khắc phục các sai sót còn tồn tại trong quá trình tư thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình và đảm bảo chất lượng tốt nhất cho đồ án thiết kế.
 •       Mang lại hiệu quả kinh tế cao cho chủ đầu tư, tiết kiệm chi phí đầu tư hiệu quả.
 •       Mang lại độ tin cậy cao cho đồ án thiết kế vì đã được những cán bộ, kỹ sư giỏi chuyên môn thực hiện công tác kiểm định chất lượng công trình xây dựng.
THẨM TRA THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG CỦA VIỆC THẨM TRA BẢN VẼ THI CÔNG?

Công việc thẩm tra bản vẽ thi công sẽ được thực hiện với mục tiêu và nội dung công việc như sau:
 • Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công để kiểm tra mức độ phù hợp của bản vẽ thiết kế kỹ thuật so với bản vẽ thiết kế cơ sở đã được phê duyệt.
 • Kiểm tra và đánh giá sự hợp lý của các giải pháp tư vấn giám sát công trình.
 • Đánh giá các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng cho phương pháp tư vấn giám sát xây dựng.
 • Kiểm tra và đánh giá mức độ an toàn của công trình xây dựng, khả năng chịu lực cũng như tính ổn định của toàn bộ các hạng mục công trình, các kết cấu chi tiết.
 • Đánh giá sự hợp lý của thiết bị công nghệ và dây chuyền kỹ thuật sử dụng.
 • Kiểm tra phương án bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động khi thi công.
 • Đánh giá năng lực của tổ chức tư vấn thiết kế và cá nhân thiết kế bản vẽ thi công.
 • Kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng.
 • Kiểm tra chất lượng, khối lượng thiết kế đảm bảo đầy đủ tất cả các hạng mục công trình theo yêu cầu và mục đích sử dụng của chủ đầu tư.
 • Đánh giá mức độ chất lượng thiết kế thi công, các giải pháp thiết kế kết cấu phải đảm bảo an toàn cho công trình, mức độ khả thi để triển khai thi công.
 • Giải trình bảo vệ thiết kế để các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Nội dung thẩm tra bản vẽ thi công đối với thiết kế 1 bước và 2 bước như thế nào?
 • Sự phù hợp của thiết kế kỹ thuật với thiết kế cơ sở;
 • Sự hợp lý của các giải pháp kết cấu công trình;
 • Sự tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;
 •  Đánh giá mức độ an toàn công trình;
 • Sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ;
 • Sự tuân thủ các quy định về môi trường, phòng cháy, chữa cháy.