Địa chỉ
Gọi trực tiếp
Chat FB
Chat Zalo

NGẦM HÓA CÁP QUANG SCTV VÀ ĐIỆN LỰC

NGẦM HÓA CÁP QUANG SCTV VÀ ĐIỆN LỰC

• Quy mô : Ngầm hóa hệ thống cáp quang của SCTV và điện lực TP.HCM

• Địa điểm : thành phố Hồ Chí Minh

• Chủ đầu tư : SCTV và EVN

• Phạm vi công việc : Tư vấn đấu thầu