Địa chỉ
Gọi trực tiếp
Chat FB
Chat Zalo

Quy Hoạch Chi Tiết Tỷ Lệ 1/2000 Và Quy Hoạch Chi Tiết Tỉ Lệ 1/500

Sau văn bản chấp thuận chủ trương, các dự án có quy mô lớn phải triển khai công tác quy hoạch: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 và Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 là b­ước triển khai của quy hoạch chung xây dựng đô thị, là cơ sở cho việc triển khai lập và quản lý quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 phải phù hợp với quy hoạch chung xây dựng đô thị và do chính quyền địa phương tổ chức lập.

Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 và 1/500 Khu du lịch, sân golf, resort Phong San
Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 và 1/500 Khu du lịch, sân golf, resort Phong San   

Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 thường do địa phương thực hiện. Tuy nhiên nếu các dự án mới ở các khu vực cho có quy hoạch 1/2000 thì các chủ đầu tư phải tự thực hiện theo văn bản chấp thuận chủ trương và quy hoạch chung của khu vực. Sau khi quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 của dự án được phê duyệt, các cơ quan quản lý nhà nước sẽ cập nhập vào quy hoạch chung của khu vực.

Nội dung của công tác quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 là lập các bản đồ không gian, kiến trúc cảnh quan, bản đồ tổng mặt bằng sử dụng đất, quy hoạch giao thông, các sơ đồ đơn tuyến hạ tầng kỹ thuật và cơ điện.

Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu Đô Thị Đông Đô Đại Phố
Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu Đô Thị Đông Đô Đại Phố

Trước khi thực hiện các công tác quy hoạch chi tiết, cần trình duyệt nhiệm vụ quy hoạch nêu rõ mục đích và cơ cấu phân khu chức năng của toàn bộ dự án.

Các hồ sơ trình duyệt trong giai đoạn quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000:

     * Trình duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/2000

     – Bản vẽ quy hoạch (A1 hoặc A0)

o   Bản đồ vị trí và giới hạn tỉ lệ 1/5000 – 1/25.000

o   Bản đồ khảo sát hiện trạng và địa hình tỉ lệ 1/2000.

o   Bản đồ quy hoạch cơ cấu phân khu chức năng .

     – Các văn bản pháp lý liên quan.

     – Thuyết minh Nhiệm vụ quy hoạch (A4)

    * Trình duyệt Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 

     – Bản vẽ quy hoạch tỉ lệ 1/2000 (A1 hoặc A0)

o   Bản đồ vị trí và giới hạn tỉ lệ 1/10.000.

o   Bản đồ khảo sát hiện trạng kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và đánh giá hiện trạng sử dụng đất xây dựng.

o   Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan.

o   Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất.

o   Bản đồ quy hoạch giao thông.

o   Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng.

o   Bản đồ quy hoạch hạ tầng.

o   Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước.

o   Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện.

o   Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường.

o   Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống.

        – Các văn bản pháp lý liên quan.

        – Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 (A4).

        – Dự thảo tờ trình phê duyệt.

Thời gian chờ mỗi một cơ quan ban ngành xét duyệt các hồ sơ quy hoạch là 20 ngày làm việc. Tổng thời gian thực hiện công tác quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 ( thực tế ) khoảng 4-6 tháng, sau khi có văn bản thuận chủ trương.

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 là triển khai và cụ thể hoá quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000, là cơ sở để lập các dự án đầu tư­ xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phải phù hợp với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000.

Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 và 1/500 Nghĩa Trang Sinh Thái Bắc Phan Thiết
Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 và 1/500 Nghĩa Trang Sinh Thái Bắc Phan Thiết

Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 có thể hiện quy hoạch phân lô và giao thông nội bộ chi tiết đến từng đơn nguyên. Phần Thiết kế đô thị với mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng của các công trình hay các mẫu đơn nguyên cũng phải được thể hiện đầy đủ. Đi kèm với các hồ sơ bản vẽ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 là bản Điều lệ xây dựng với các quy định chi tiết về các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc ( mật độ, chiều cao, khoảng lùi, hệ số sử dụng đất …) cho các công trình trong dự án.

Trong thuyết minh trình duyệt của hồ sơ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 phải thể hiện một phần quan trọng là đánh giá tác động môi trường chiến lược của dự án đối với toàn dự án và cả khu vực xung quanh.

Quy hoạch tổng thể đô thị Thành phố ven sông - Green River City
Quy hoạch tổng thể đô thị Thành phố ven sông – Green River City

Các hồ sơ trình duyệt trong giai đoạn quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500:

        *  Trình duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/500

        – Bản vẽ quy hoạch tỉ lệ 1/500 (A1 hoặc A0)

o   Bản đồ vị trí và giới hạn tỉ lệ 1/2000 – 1/10.000

o   Bản đồ khảo sát hiện trạng và địa hình.

o   Bản đồ quy hoạch cơ cấu phân khu chức năng.

o   Bản đồ quy hoạch giao thông.

         – Các văn bản pháp lý liên quan.

         – Thuyết minh Nhiệm vụ quy hoạch (A4).

         *  Trình duyệt Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500

         – Bản vẽ quy hoạch tỉ lệ 1/500 (A1 hoặc A0).

o   Bản đồ vị trí và giới hạn.

o   Bản đồ khảo sát hiện trạng.

o   Bản đồ hiện trạng môi trường.

o   Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược.

o   Bản đồ quy hoạch cơ cấu.

o   Bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

o   Bản đồ quy hoạch cảnh quan.

o   Bản đồ quy hoạch san nền và thoát nước mưa.

o   Bản đồ quy hoạch giao thông.

o   Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước thải và xử lý chất thải rắn.

o   Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước.

o   Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện.

o   Bản đồ quy hoạch hệ thống chiếu sáng đường và đèn giao thông.

o   Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc.

o   Bản đồ quy hoạch hạ tầng.

o   Bản đồ quy hoạch đường đỏ và ranh xây dựng.

o   Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống.

o   Bản vẽ thiết kế đô thị.

          – Các văn bản pháp lý liên quan.

          – Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 (A4).

          – Điều lệ xây dựng.

          – Dự thảo tờ trình phê duyệt.

Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Học Viện Tu Pháp TPHCM
Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Học Viện Tu Pháp TPHCM

Thời gian chờ mỗi một cơ quan ban ngành xét duyệt các hồ sơ quy hoạch là 20 ngày làm việc. Tổng thời gian thực hiện công tác quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 ( thực tế ) khoảng 4-6 tháng.

Nếu dự án thực hiện cả quy hoạch 1/2000 và 1/500 thì giai đoạn trình duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 sẽ được rút ngắn hơn. Một số dự án có yêu cầu gấp về tiến độ, cơ quan quản lý nhà nước có thể cho phép bỏ qua giai đoạn quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 để thực hiện quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 trên cơ sở chủ trương và các quy hoạch chung hiện có.

Một số dự án quy hoạch đô thị Song Nam đã thực hiện gần đây như:

– Khu du lịch sinh thái, biệt thự cao cấp và khách sạn 5 sao Phong San (217.8 ha): đây là dự án du lịch trên sườn núi đá vôi ở mũ Kê Gà, thành phố Nha Trang được thiết kế với toàn bộ biệt thự và resort hướng ra biển. Vấn đề đào đắp được tính toán cân bằng cục bộ cho từng căn nhà và tổng thể dự án.

– Đông Đô Đại Phố (26.6 ha) : Đây là dự án làm nóng thị trường bất động sản năm 2011 và tăng sức hút cho thành phố mới Bình Dương. Dù có nhiều tranh cãi trên các phương tiện truyền thông, nhưng Đông Đô Đại Phố đã khẳng định mô hình nhà ở kết hợp thương mại (shophouse) là thích hợp với quá trình đô thị hóa cũng như tập quán buôn bán của người Á Đông.

– Green River City (113 ha) : là được quy hoạch với chủ đề thành phố ven sông có không gian sống yên bình với nhiều công trình tiện ích công cộng hỗ trợ.

– Rosemary (64 ha) :được tạo nên từ ý tưởng “Làng trong đô thị” với dòng sông uốn lượn gắn kết các khu nhà ở cùng các bãi cỏ xanh dùng cho giao lưu cộng đồng.

– Nghĩa trang sinh thái Bắc Phan Thiết (128 ha)Dự án Nghĩa trang sinh thái Bắc Phan Thiết tại thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc có diện tích 128ha, do Công ty cổ phần Đại Tống – Nam Thái Sơn làm chủ đầu tư.

– Khu đô thị mới Trường Thọ (32.4 ha)Dự án Khu đô thị mới Trường Thọ tại phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM có diện tích 32.4ha, do Công ty cổ phần Tasco làm chủ đầu tư và tổng mức đầu tư 3500 tỉ đồng.

– Khu công nghiệp Thủ Thừa (192 ha): KCN Thủ Thừa tọa lạc tại thị trấn Thủ Thừa, tỉnh Long An; có vị trí chiến lược nằm ngay cửa ngõ khu vực đồng bằng sông Cửu Long và thành phố HCM. Nơi thị trường tiềm năng đáng xem xét để phát triển. Kết nối với Quốc lộ 1A và đường cao tốc HCM -Trung Lương, tạo thuận tiện cho Nhà đầu tư trong việc vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu từ Khu công nghiệp Thủ Thừa.

– EVASON ANA MANDARA CAM RANH RESORT AND SPA: Dự án tọa lạc tại lô D6A, khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, Khánh Hòa với diện tích 29 ha do Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa  làm chủ đầu tư và tổng mức đầu tư 2000 tỷ đồng.

Liên hệ Tư vấn thiết kế:

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỰ ÁN SONG NAM

  • Trụ sở chính: 98 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Quận 1, TP HCM
  • Hotline: 0769 861 168
  • Điện thoại: + (84.28) 3848 4995 – Fax: + (84.28) 35 265 269
  • Email: songnam09@gmail.com
  • Website: www.songnam.net