Địa chỉ
Gọi trực tiếp
Chat FB
Chat Zalo

Thi tuyển thiết kế kiến trúc Khu tưởng niệm sự kiện Xuân Mậu Thân 1968

UBND TP.HCM vừa phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi tuyển thiết kế kiến trúc các công trình trong “Khu tưởng niệm Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968” tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh.

Thi tuyển thiết kế kiến trúc Khu tưởng niệm sự kiện Xuân Mậu Thân 1968

Theo đó, các đơn vị dự tuyển phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định; có uy tín về chuyên ngành kiến trúc và tối thiểu phải có năm đơn vị dự tuyển để có tối thiểu năm phương án lựa chọn.

Theo: Báo xây dựng