Địa chỉ
Gọi trực tiếp
Chat FB
Chat Zalo

TRỤ SỞ VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM

TRỤ SỞ VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM

– Quy mô : 15 tầng + 2 hầm, CFA = 20.000m2
– Công năng : trụ sở làm việc
– Địa điểm : 2A Nguyễn Biểu, quận 5, TP.HCM
– Tổng mức đầu tư : 200 tỉ đồng
– Chủ đầu tư : Viện khoa học thủy lợi Miền Nam
– Phạm vi công việc : thiết kế kết cấu và cơ điện.