Địa chỉ
Gọi trực tiếp
Chat FB
Chat Zalo

TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN BÌNH DƯƠNG
• Quy mô: 2.5 ha
• Công năng: Trung tâm sinh hoạt thanh niên
• Địa điểm: Thành phố mới Bình Dương
• Tổng mức đầu tư: 400 tỉ đồng
• Chủ đầu tư: Tỉnh Đoàn Bình Dương
• Phạm vi công việc: Tư vấn thiết kế.