Địa chỉ
Gọi trực tiếp
Chat FB
Chat Zalo

Ý nghĩa của công trình thiết kế hạ tầng kỹ thuật.

Hạ tầng kỹ thuật là tất cả những cơ sở hạ tầng được xây dựng để phục vụ những nhu cầu thiết yếu của cư dân. Ở Việt Nam các công trình hạ tầng kỹ thuật có cái tên gần gũi và dễ hiểu hơn. Đó là điện – đường – trường – trạm. Hiện nay, theo đà phát triển của kinh tế – xã hội, hệ thống hạ tầng còn bao gồm hệ thống cung cấp nước và hệ thống xử lý rác thải, nước thải, hệ thống viễn thông.

Ý nghĩa của công trình hạ tầng kỹ thuật.

1. Công trình thiết kế hạ tầng kỹ thuật là gì?

Công trình hạ tầng kỹ thuật là tất cả những cơ sở hạ tầng được xây dựng để phục vụ những nhu cầu thiết yếu của cư dân. Ở Việt Nam các công trình hạ tầng kỹ thuật có cái tên gần gũi và dễ hiểu hơn. Đó là điện – đường – trường – trạm. Hiện nay, theo đà phát triển của kinh tế – xã hội, hệ thống hạ tầng còn bao gồm hệ thống cung cấp nước và hệ thống xử lý rác thải, nước thải, hệ thống viễn thông.

2. Ý nghĩa của công trình hạ tầng kỹ thuật gồm những gì?

Các công trình hạ tầng kỹ thuật thường do nhà nước đầu tư để đảm bảo các quyền và lợi ích xã hội cho người dân.

Các phương án đầu tư bao gồm các hình thức: công tư hợp công (ppp), xây dựng – chuyển giao (BT), xây dựng – chuyển giao – kinh doanh (BOT).

Để phát triển bất động sản phải ưu tiên tối đa các hệ thống công trình hạ tầng cơ sở. Các công trình phụ trợ, giao thông, cấp thoát nước và các dịch vụ gia tăng sẽ tạo ra các điểm tựa làm tăng các giá trị của bất động sản.

Hệ Thống Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật Gồm Những Gì?

Thông thường, ở hầu hết các nước trên thế giới, công trình hạ tầng kỹ thuật hay cơ sở hạ tầng đều được xây dựng theo một hệ thống hoàn chỉnh. Tại Việt Nam, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật sẽ bao gồm một vài hệ thống cơ bản sau đây:

  • Hệ thống đèn điện chiếu sáng, sinh hoạt đủ đầy từ đất liền tới biển đảo.
  • Hệ thống xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt và công nghiệp.
  • Hệ thống đường xá, cầu cống, giao thông công cộng
  • Hệ thống lọc, phân phối nước sinh hoạt tới từng hộ dân.
  • Hệ thống thông tin liên lạc như truyền hình cáp, điện thoại, mạng internet phủ sóng,…